Hakkımızda / Portföyümüz

Yatırım amaçlı olarak Şirketimiz aktifinde yalnızca İstanbul/Kartal ilçesindeki 69.671 m2’lik arazi bulunmaktadır. Arazi Kartal Kentsel Dönüşüm bölgesi kapsamında yer almakta olup, 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planı 9. ve 10. Alt Bölge sınırları içinde kalmıştır. Halen imar süreci devam etmekte olup, detaylı bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamalarında yer almaktadır.